Úvodná stránka>Produkty>Separátory a klzné prostriedky>

Separátory a klzné prostriedky

Produkt Balenie Použitie Výhody Spracovanie Poznámka

ACMOS - separátory

ACMOS 1124 B 5 kg Pre dyhovacie lisy pri použití močovino Neutrálne chovánie k dýze, lakom, gume Nastriekaním Skladom
  20 kg a melaminových lepidiel i moridlám. Znášanlivosť s pokožkou Handrou, stierkou  
ACMOS 81-400 WE 5 kg Separátor pre fenoly, živice a pre zariadenia Možné nanášať na horúce plechy Striekaním Skladom
  180 kg na lepenie laťovky Rozpúšťa  zbytky disperzných lepidiel.    
ACMOS 81-474 20 kg Separátor pre dosky, s nanášaním Možné nanášať na studené aj horúce plochy Sriekaním Na objednávku
  180 kg fenolových či iných živíc lisovacie dosky a formy    
ACMOS 82-2405 spray Separátor vhodný pre polyester Bezproblémové spracovanie  Striekaním Na objednávku
  12 x 400 ml na epoxidové živice a polyuretány  široká oblasť použitia.    
ACMOS 100-81 S 5 kg Separátor pre tavné lepidlá Zamedzí priľnutiu tavných lepidiel Striekaním štetcom Na objednávku
      .    
ACMOS 100-2450 spray Použitelný pre všetky lepidlá, Vhodný zvláště pre olepovacie zariadenia, Striekaním Skladom
  12 x 400 ml        
ACMOS 100-5030 5 kg Separátor pre tavné lepidlá a Vytváří tenký, sotva viditelný film, který striekaním, štetcom, Skladem
    olepovacie zariadenia zabraňuje priľnavosti tavných lepidiel    
ACMOS 103-30 20 kg Separátor pre lepené drevené konštrukcie Dobré separačné posobenie, čisté vrchné Stetcom, handrou Na objednávku
    pre resorcínové lepidlá plochy.    

WAXILIT - klzné prostriedky

WAXILIT 22-71 F 5 kg, 20 kg Klzný prostriedok pre drevospracujúce zariadenia Dobré klzné posobenie , nezanáša čerpadlá, hadice ani trysky Dávkovacím zar., Skladom
  150 kg     striekacou pištoľou  
WAXILIT 22-2411 spray Klzný prostriedok v spreji pre Vhodný pre malé a ťažko prístupné Striekaním Na objednávku
  12 x 400 ml drevospracujúce stroje oblasti, pre hobovacie nože a frézy    

Acmosol - čističe

ACMOSOL 131-10 5 kg Pre tavné nádobky olepovacích Rieditelný vodou, dobrý čiatiaci efekt Špongiou skladom
    tavných zariadení   hadrou