Úvodná stránka>O spoločnosti>

O spoločnosti

História

Spoločnosť VEBEL SK je oficiálnym a preferovaným dovozcom priemyselných lepidiel spoločnosti H.B.FULLER. Činnosť začala v roku 1993, kedy sa po rozdelení Československa VEBEL SK oddelila od spoločnosti VEBEL Servis, spol. s.r.o. ČR. Za sídlo spoločnosti bol zvolený Martin, ako pomyselný stred SR s dobrou dostupnosťou do všetkých okresov SR.

Počas pomerne krátkej doby spoločnosť VEBEL SK rozšírila event. začala spoluprácu s viacerými odberateľmi so všetkých priemyselných odborov. Úspešný štart a ďalší rozvoj spoločnosti bol založený predovšetkým na osobnom prístupe k zákazníkom spolu s budovaním dlhodobých obchodných vzťahov a v investíciách do stabilizácie pracovného kolektívu.

Súčasnosť

Súčasný VEBEL SK, spol. s r.o. je modernou, dynamickou spoločnosťou, ktorá buduje svoj úspech v orientácii na spokojného zákazníka. Postrupne firma rozširuje predaj o tmely, brusiva, veľkoformátové škárovky, trojvrstvové dosky a obalové materiály apod..

Perspektíva

Priemyselné lepidlá tvoria a budú aj naďalej tvoriť pevný základ existencie spoločnosti s dlhodobo ustáleným portfóliom zákazníkov. Aj ďalšie ponúkané produkty pevne zakotvené v našom dodávateľskom programe. sa teda povedať, že robíme všetko pre to, aby naša ponuka bola čo najširšia, a my si tak udržali našich zákazníkov aj v prípadoch, keď menia alebo rozširujú svoje podnikateľské aktivity. Sme pripravení pre to urobiť maximum..