Úvodná stránka>Produkty>Lepidlá priemyslové>Lepidlá technická>Lepidlá na penové materiály>

Lepidlá na penové materiály

Kontaktné lepidlá s obsahom rozpúšťadiel - čalúnické lepidlá

Lepidlo   Báza Substrát Krátký popis Odverávací
čas
Viskozita pr 20°C (mPas) Tepelná odolnosť
Swift col 4024 umelý kaučuk PUR peny,
drevo, textil
umelé hmoty

vhodný pre radu substrátov, nános striekaním, vysoký obsah sušiny

3 min 1.300 cca 55°C
Swift col 4027 umelý kaučuk PUR peny
drevo, textil
umelé hmoty
vhodný pro radu substrátov, nános striekaním 5 min 360 cca 55°C
Isatex L 166/20 S umelý  kaučuk PUR peny
drevo, textil
umelé hmoty
vhodný pre radu substrátov, nános striekaním,veľmi rychle odvetráva 10 - 30 sekúnd 500 cca 55°C

Na týchto stránkach je uvedená iba časť produktov firmy H.B.Fuller roztriedených  podľa najbežnejších sposobov použitia.

Pokiaľ máte záujem o detailné informácie o produktoch - zašlite nám kontaktné údaje vrátane uvažovaného sposobu použitia lepidla na e-mail:  vebelsk@vebel.sk alebo volajte :00421434223066

Následne Vám zašleme podrobnú špecifikáciu lepidla vhodného pre daný účel prípadne aj s kontaktnou adresou najbližšieho predajcu.