Úvodná stránka>Produkty>Lepidlá priemyslové>Drevárský priemysel>Kontaktné lepidlá>

Kontaktné lepidlá

Názov produktu              

Báza                                    

Substrát                                     

Krátky popis                                   

Odvetrávací čas

Viskozita pri 20°C (mPas)

Tepelná odolnosť  

Ipacollan D 04 D disperzia vhodný pre rad substrátov nános jednostranný aj obojstranný podľa savosti substrátu 4.800 cca 55°C
Isarcoll 8053  polychloropren drevo,korok, koža
um. hmoty 
sklo, kov , guma
nános obojstranný
konečná pevnosťpo 72 hodinách 
15 -30 min 1.200 cca 80°C
(s tvrdidlo cca 100°C)
Isarcoll 8061 polychloropren drevo,korok, koža
um. hmoty
sklo, kov , guma
nanáša sa striekaním na oba substráty  5 - 10 min  430  cca 80°C
Swift ® col 4113 polychloroprén PU a PE peny
drevo, kovy
plast, textil, koža
nános striekáním na oba lepené substráty
veľmi vysoká tepelná odolnosť
30 min  350  > 120°C
Swift ® col
N 04034-04 
polychloroprén PU a PE peny
drevo, kovy
plast, textil, koža
 nanáša se obojstranne
konečná pevnosť po 48 hodinách 
30 min  7.000  cca 80°C
Ultraflex  R 56  PUR  um. hmoty , guma
kovy , peny , fólie
drevo, textil, koža
obojstranný nános
konečná pevnosť po 72 hodinách 
10 min  3.600  cca 80°C
(s tvrdidlom cca 100 °C)

 

Čalúnické lepidlá

Názov produktu

 

Báza       

 

Substrát

 

Krátky popis

 

Odvetrávací

čas

Viskozita

pri 20°C  (mPas)

Tepelná

odolnosť

Swift ® col 4024

umelý kaučuk

PUR peny
deevo,textil
umelé hmoty 
vhodný pro radu substrátov
nános stiekáním
vysoký obsah sušiny
3 min 1.300 cca 55°C
Swift ® col 4027   umelý kaučuk   PUR peny
drevo,textil
umelé hmoty  
vhodný pro radu substrátov
nános striekaním 
5 min  360  cca 55°C
Isatex ® L166/20 S  umelý kaučuk  PUR peny
drevo,textil
umelé hmoty 
vhodný pro radu substrátov
nános striekaním
veľmi rýchle odvetráva
10 - 30 sekúnd  500  cca 55°C