Úvodná stránka>Produkty>Lepidlá priemyslové>Obuvnícky priemysel>Nejpoužívanejšia lepidlá>

Najpoužívanejšie lepidlá

Polyuretanové

Ultraflex 4010 - Prednáter na mastné usne (nad 12% tukov) - používa sa aj na normálne usne na pracovnú a vojenskú obuv, niektoré firmy aj na normálnu obuv

Ultraflex 4021 - Prednáter na normálnu useň (do 12 % tukov)

Ultraflex 4320 - Najviac používaný - podošvy PUR, PVC , po halogenizácii na TR a gumu. Na podošvy môže byť bez Härteru. Lepenie podšívok Sympatex. Vysoká tepelná aktivácia - 65-70 °C.

Ultraflex 4355Na TR podošvy event. PVC podošvy s vysokým rámikom (šálom). Na TR a gumu po halogenizácii.. Na podošvy môže byť bez Härteru. Nižšia tepelná aktivácia - 50 °C

Ultraflex 4818Na PUR, PVC, po halogenizácii TR a gumu - niektoré gumy je možné lepiť bez halogenizácie - po zdrsnení (napr. styropor, niektorý obolit). Používa se s Härterom. Teplota aktivácie 60 - 65°C. 

Ultraflex 4814 - Na PUR., PVC, po halogenizácii TR a gumu - niektoré gumy je možné lepiť bez halogenizácie - po zdrsnení (napr. styropor, niektorý obolit). Používa sa s Härterom. Teplota aktivácie 55 - 60 °C.

Ultraflex 4822  - Obdoba 4818 ale je antistatické.

Ultraflex 4907 MPrednáter na gumové podošvy po haIogenizácii, pred nástrekom PUR Používa sa s Härterom.

Ultraflex 4915zatieranie stehov pred priamym nástrekom PUR, bez tužidla.

Ultraflex Vorstrich PU/D - Prednáter na PUR podošvy (bez zdrsnenia) po umytí Isa Verdünnerom 220. Používa sa s Härterom.

Ultraflex R16 - Prednáter pre priamy nástrek PVC. Používa sa s Härterom 101.

Polychloroprenové lepidlá

Isarcoll 5101 X - Bežné lepidlo na styropor, lepenie rámikov na obolit, vlepovanie stielok, poťahovanie dielcov, šijacie dielne apod. Neobsahuje toluen. Používa sa bez Härtera.

Isarcoll Perfekt - Bežné lepidlo na styropor, lepenie rámikov na obolit, vlepovanie stielok, poťahovanie dielcov, šijacie dielne apod. Obsahuje toluen. Používa sa bez Härtera.

Isarcoll 5310 - Bežné lepidlo na styropor, lepenie rámikov na obolit, vlepovanie stielok, poťahovanie dielcov, šijacia dielňa apod. Obsahuje toluen. Používa sa aj s Härterom.
Isarcoll 5114 - lepidlo s vyššou viskozitou. Používa sa v šijacej dielni, na vlepovanie opätkov, lepenie podšívok Sympatex. Lepenie PP sekacích klátov. Dlhá
otvorená doba. Neobsahuje toluen. Používa sa bez Härtera.
Isarment 5402 X - Napínanie obuvi - vysoká tepelná stálosť. Neobsahuje toluen. Použitie bez Härtera.
lsarment 5428 L - Montáž stielok, vlepovanie stielok. Bezfarebný.
lsarment 5434 - Vlepovanie stielok, poťahovanie klinov a podpätkov - dlhá otvorená doba nízka viskozita. Neobsahuje toluen. Požitie bez Härtera.
Isarment 5437 - Nános na EVA kliny a podošvy a na PS podpätky pri poťahovaní. Neobsahuje toluen. Používa sa bez Härtera.
Isarment 5438 - Bežné Iepidlo na styropor, lepenie rámikov na obolit, vlepovanie stielok , poťahovanie dielcov, šijacia dielňa apod. Vyššia viskozita ako Isarcoll 5105 alebo Perfekt alebo 5310. Neobsahuje toluen . Používa sa bez Härtera.
Isatrans perfekt X - Lepenie korkových stielok, lepenie rámikov na gum. podošvy, v šijacej dielni. Nízka viskozita. Neobsahuje toluen. Použiva sa s Härterom.
Isarcoll Vorstrich NX - Prednáter na EVA, podošvy po zdrsnení, prednáter na useň pri ďalšom použití Isarmentov alebo Ultraflexov. Použiva sa s Härterom.

Syntetické kaučuky

Ibucoll 7307 - Prednáter na useň pre priamy nástrek TR. Používa sa s Härterom. Nahradený lepidlom Sigastic GTR-S- používa sa bez Härteru.
Ibucoll 7310 - Striekateľné lepidlo pre lepenie podšívok.
Ibucoll 9039 - Prednáter na synt. mat. pre priamy nástrek TR, prednáter na TR podošvy - bežky. Prednáter pre priamy nástrek TPO. Bez Härtera.
Lepidlá na zaklepávanie
Umbugzement 500 M Roztok prírodného kaučuku.
Zement 7020              Zaklepávanie, lepenie bandáží, náročnejšie lepenie

Halogenizačné činidlá

Icortin C 17 Jednozložkové činidlo, doba životnosti 6 mesiacov. Obsahuje UV indikátor.
Icortin C 40 F -A+B Dvojzložkové činidlo, doba životnosti nezmiešaného neobmedzená. Životnosť
zmiešaného - 1 týždeň. Obsahuje UV indikátor.

Riedidlá a umývacie prostriedky:

Isa Verdünner 1 umývanie PVC podošvý a synt. vrchných rnat.

Isa Verdünner 220 umývanie PVC podošvý, synt. vrchných mat. , PUR podošvý
Riedenie Ultraflexov, čištenie strojov a zariadení po použití týchto lepidel účinnější ako Verdünner 1.
Isa Verdünner 111 umývanie gumy pred halogenizáciou, riedenie Isarcolov a Isarmentov a čistenie strojov a
zariadení po použití týchto lepidel.
Reiniger RIM 3 umývanie PUR podošvý, tam kde nestačí Verdünner 220
Cleaner P umývací prostriedok na EVA - pred Isamixem EVA.


Tužidlá

Härter 3 FE - rýchle, farbiace tužidlo. Obdoba je Härter 3 FE/UV - obsahuje UV indikátor Härter FE/Fls- bezfarebné, rýchle tužidlo
Härter FE/UV – pomalejšie, bezfarebné tužidlo obsahuje UV indikátor (Bata)
Härter F1 - pomalejšie, bezfarebné tužidlo
Härter 101- pomalé, bezfarebné tužidlo (Elefanten)
Härter 1E – rychlé vysoká tepelná odolnosť a odolnosť proti hydrolýze
Prednátery
Isamix 9005 prednáter na PP
Isamix 9018 prednáter na PAD
Isamix 9077 FL prednáter na PS
PA Primer 9092 prednáter PAD
Isamix EVA 16 prednáter na EVA po zdrsnení alebo umytí Reinigerem P

Tavné lepidlá

Termodur 2007 PES granulát, napínanie špíc
Termodur 2190 PAD granulát, napínanie strán
Termodur 203 PAD granulát, zaklepávanie
Termostrang 2030 PES drôt, napínanie špíc
Termostrang 2143 PAD granulát , napínanie strán
Termodur D EVA granulát, kašírovanie, lepení uzávěrů
Lunatack P 560 Lepenie krabíc - kartonáž
Disperzné lepidlá
Irutex D 60 ST pomocné lepenie v šijacej dielni
Irutex 1030/35 pomocné lepenie v šijacej dielni, vyššie pevnosti ako D 60, hustejší
Irutex 1038 podlepovanie podšívok, vysoká pevnosť
Irutex 8300 povrchová úprava korkových stielok
Ipacollan D04D PVAc polyakrylát - lepidlo s dlhou lepivosťou (Hetzel)
Hikaflex D202K vlepovanie opätkov z vláknitej usne

Špeciálne prípravky
Isarmet A 176 sekundové lepidlo