Úvodná stránka>Produkty>Lepidlá priemyslové>Lepidlá technická>Primery>

Primery

Primery

Primer  Krátky popis Viskozita
Intrafol L 1140/31 

je vhodný ako prednáter pre ABS nábytkové hrany pre následne lepenie
pomoouí EVA-tavných lepidel.

cca 800 mPas
Intrafol L 1130 ako prednáter pre duroplastické hrany, zvlášť pre
plastové hrany a hrany z masivneho dreva pre následné lepenie
pomocou EVA-tavných lepidel
cca 2.080 mPas
Haftreiniger 505/3 NUV jednozložkový primer na sklo a kov PUR peny
drevo, textil
umelé hmoty

Na týchto stránkach je uvedená iba časť produktov firmy  H.B.Fuller roztriedenývh podľa najbežnejších sposobov použitia.

Pokiaľ máte záujem o detilné informácie o produktoch - zašlite nám kontaktné údaje vrátane uvažovaného sposobu použitia lepidla na náš e-mail: vebelsk@vebel.sk   alebo volajte: 00421434223066

Následne Vám zašleme podrobnú špeciikáciu lepidla vhodného pre daný účel, prípadne s kontaktnou adresou najbližšieho predajcu.