Úvodná stránka>Produkty>Lepidlá priemyslové>Lepidlá technická>Lepidlá pre lepenie sklených vlákon>

Lepidlá pre lepenie sklených vlákon

Kontaktné lepidlá s obsahom rozpúšťadiel - čalúnicke lepidlá

Lepidlo   Krátký popis Viskozita pri 20°C (mPas)
IPACOLL ® EC 9500

je vhodný ako pojivo pre výrobu roznzch kompozitných materiálov (trecie plochy, vláknité rohože, ...) a  pre výrobu krabiček pre zápalky, papierových dutinek a pod.

cca 2.600 
PD-8022 pre lepenie/pojenie skelných vlákien cca  50 - 800 
     

Na týchto stránkach je uvedená ibačasť produktov  firmy H.B.Fuller roztriedených  podľa najbežnejších sposobov použitia.

Pokiaľ máte záujem o detailné informácie o produktoch    - zašlite nám kontaktné údaje vrátane uvažovaného použitia lepidla na náš e-mail: vebelsk@vebel.sk  alebo volajte: 00421434223066

Následne Vám zašleme podrobnú špeciikáciu lepidla vhodného pre daný účel prípadne kontaktnú adresu na najbližšieho predajcu.