Úvodná stránka>Produkty>Lepidlá priemyslové>Obuvnícky priemysel>Popis lepenia podľa druhu materiálu>

Lepidlá a špeciálne výrobky pre obuvnícky a kožiarsky priemysel


Technológia lepenia

1. Lepenie podošiev

A. TR - podošvy
niektoré podošvy (znečištené finišom) umyť ISA-Verdünnerom 4, alebo ISA-Verdünner 111
doba schnutia 10- 20 min
halogenácia : Icortin C 17 alebo Icortin C 40 doba schnutia min.1 hod - opt. 24 hod.
niektoré podošvy ťažko lepiteľné – prednáter ULTRAFLEX VORSTRICH PU/D +
5 % Härteru, doba schnutia min - max 2 dni
Lepení Ultraflexem 4818 alebo 4815 alebo SM + 5 % Härteru.
Ultraflex 4320 alebo Ultraflex 4350 + Härter (na podošvy môže byť bez Härteru)
Ultraflex 555 X + 5 % Härter 109, doba schnutia 15-20min. za studena.
Ultraflex 4338 + 5% Härter FC/UV alebo Ultraflex 4814 MR + Härter109 na zvršky
Pri nanášaní na automatických strojoch
Doba schnutia 15 - 20 min.
Niektoré typy TR podošvý možno lepiť bez halogenácie
Umyť ISA Verdúnner 4, doba schnutia 10 min.
Prednáter Ibucoll 9039, doba schnutia 20 min - 4 dni
Lepit Ultraflexem + H


B. PVC podošvy
Umyť ISA Verdúnnerom 220 alebo ISA Verdúnnerom 12 doba schnutia 10-20 min
Prípadne prednáter Ultraflex 4021 + 5 % H
Lepenie ako TR


C. Gumové podošvy – Nitrylkaučukové podošvy
Zdrsniť, očistiť alebo dôkladne umyť (vytrieť) ISA Verdúnnerom 111 doba schnutia 10-20 min
Halogenácia Icortinem C 17 alebo Icortinem C 40 doba schnutia min. 1 hod-opt.24 hod.
Lepenie ako TR
Poznámka: Niektoré podošvy (Tunit, Tuniskor) možno lepiť priamo bez umytia a halogenácie
Ultraflexem 4818 + 5 % Härteru

 

D. Podošvy z mikroporéznej gumy - Styropor
a)
lepenie priamo Ultraflex 4818 + 5 % Härter (Styropor - Italie) doba schnutia 1 S - 30 min
b)lepenie pomocou CR lepidiel - Isarcoll 5310 alebo 5101, Isarcoll Perfekt doba schnutia 15 - 60 min. Poznámka : 5310 môže byť s 5 % Härteru
c)prednáter Isarcoll Vorstrich NX + 5 % Härteru doba schnutia min.20 min, max 4 dni - lepenie : Ultraflex rady 48..+ Härter alebo CR lepidlo-Isarcoll - Isarment
d)podošvy „Mikrolit - halogenácia Icortinem C 17, potom lepiť Ultraflexem 4818 alebo 4320 alebo SM


E. PUR - podošvy
zdrsniť alebo dôkladne umyť (vytrieť) ISA-Verdünnerom 220 u niektorých podošvý najmä polyéterových - Reinigerem RIM 3, doba schnutia 5 - 10 min, ihneď potom prednáter Ultraflex Vorstrich PU/D + 5 % Härter doba schnutia min. 20 min. max. 4 dni

Poznámka : u niektorých, najmä zdrsnených podošvý, nie je nutný prednáter.
Lepenie ako TR

 

F. Usňové podošvy
Zdrsniť a očistiť, prípadne prednáter Ultraflex 4021 + 5 % H
prednáter - Isarcoll Vorstrich NX + 5 % Härteru doba schnutia min.20 min>max. 4 dni alebo
Ultraflex 4010Y alebo 4021 + Härter
lepenie : Ultraflex rady 48.. (aj pri dlhšej dobe schnutia) alebo 4320 (pri dobe schnutia 20 min.)
Isarcoll Perfekt X alebo Isarcoll 5310 + Härter ( pri vyššom obsahu tukov) alebo
5101 alebo Isareoll Perfeltt. Doba schnutia 20 - 30 min.

 

G. Polyamidové podošvy

Umyť SA - Verdúnnerom 220 doba schnutia 5 -10 min
prednáter - Isamix 9018 alebo PA Primer 9092 , doba schnutia 30 min- 4 dni
lepenie - Ultraflex rady 48.. + Härter alebo Isatrans Perfekt X + H

 

H. EVA podošvy
a)
- zdrsniť a očistiť
- prednáter Isarcoll Vorstrich NX + Härter doba schnutia 20 min- 4 dni
- lepenie - viz usňové podošvy

b)- zdrsniť a očistiť
- prednáter Isamia 9078 TO ( TX) - UV siet'ováníe
- lepenie - Ultraflex řady 48.. + Härter

c)- zdrsniť a očistiť
- lepenie Isatrans Perfekt X + Härter doba schnutia 20 - 30 min. Konty-podošva Z -9804

d)- zdrsniť a očistiť
- umyť Cleaner P
- prednáter Vorstrich EVA 16 potom lepiť PUR lepidlami rady Ultraflex + Härter


I. Kombinované PUR – guma podošvy
zdrsniť a očistiť PUR alebo umyť ISA Verdúnner 220 doba schnutia 5-10 min
prednáter Ultraflex Vorstrich PU/D + H doba schnutia min 20 min,max 2 dni
zdrsniť a očistiť gumenú časť
halogenizovať gumenú časť Icortin C 17 alebo C 40
lepiť Ultraflex 4818 + Härter


J. Podošvy z krepy a transparentných kaučukov
a)
lepenie Isarcoll 5328 ,jedno alebo dvojzložkovy', doba schnutia dvojzložkový 60 - 90 min.
b)zdrsniť a umýť ISA Verdúnnerom 111, halogenizovať Icortinom C 17 (doba schnutia 24
hodín ) lepiť UItratleaem rady 48.. + H , 15 - 20 minut schnutie

c)lepiť obojstranne pomocou Isatrans Perfekt X + Härter - doba schnutia 20 - 30 minut

K. Podošvy - PS podpätky

a) Tunit – PS
- PS podpätok natrieť Isamia 9077 FL doba schnutia 20 min až 3 dni
- Náter na podpätok a Tunit - Ultratlea 4818 + Härter doba schnutia 1 S - 20 min.
- Aktivácia, zalisovanie
b) TR - PS ( ABS )
- PS podpätok natrieť Isamia 9077 FL doba schnutia 20 min až 3 dni
- TR - halogenizovať Icortin C 17
- potom obojstranný nános Ultraflex 4818 + Härter doba schnutia 15 - 20 min. aktivácia,
zalisovanie

2. Priamy nástrek

A. TR - podošvy
a)
vrchy z prírodnej usne do 12% tukov:
-sdrsniť a očistiť
-náter - Ibucoll 730? X jedno alebo dvojzložkový - doba schnutia dvojzložkový max.30 min.
-alebo Iruban 7301 prip. Isatrans Perfekt X + Härter

b)syntetické usne
-náter Ibucoll 9039 doba schnutia 20 min až 4 dni

c)nástrek na gumu
-gumu zdrsniť a očistiť
-náter Isatrans Perfekt X ako jednozložkový alebo dvojzložkový- doba schnutia dvojzložkový
max. 30 minut.
Alebo:
-halogenizovať Icortinem C 17 alebo C 40
-prednáter Ultraflex 4818 + H doba schnutia 30 min
-nános Ibucoll 9039 doba schnutia 60 min - 3 dni


B. PVC – podošvy
prírodná useň zdrsniť a očistiť, syntetilax prip. umyť ISA Verdünner Z20 alebo 12
prednáter - Ultraflex 4320 alebo Ultraflex R 16, ako jednozložkový alebo
dvojzložkový, doba schnutia dvojzložkového 20 min.


C. PUR - podošvy
a)
vrchy z prírodnej usne
-zdrsniť a očistiť
-prednáter Ultraflex 4905 X+ H, doba schnutia min.30 min max 4 dni, alebo Ultraflea 4907
M + H, doba schnutia min. 1 hod max. 4 dni

b)gumová nášlapová časť
- gumu zdrsniť alebo dôkladne umyť ISA Verdúnnerom 111 doba schnutia 20 - 30 min
- halogenizovať Icortinem C 17 alebo Icortinem C 40 doba schnutia min 1 hod. opt. 24 hod.
- prednáter Ultraflex 4905X (štetcom) alebo Ultraflex 4907M (striekaním) + Härter
doba schnutia min. 1 hod max 3 dni
- predhriatie gum. dielca na 60 - 70 °C , nástrek PUR

c)nástrek na EVA ( Aqualine Beschichet EVA)
-prednáter Isarcoll Vorstrich NX + Härter doba schnutia min.20 min, max 60 min

d)obuv s gumenou obsádkou a nástrek PUR
-usňovú záložku zdrsniť, očistiť, prednáter Ultraflex 4010Y+H doba schnutia min 20 min,
náter Ultraflex 4320+ H doba schnutia 15 - 20 min.
-gumenú obsádku zdrsniť, halogenizovať Icortin C 17, natrieť Ultraflex 4320+H,
obojstranná aktivácia 60-70°C, prilepenie obsádky.
-umytie obsádky ISA Verdünner 111, halogenizovať Icortin C 17, náter Ultraflex 4905 X +
5 % H doba schnutia min. 1 hodinu , max 3 dni.
-nástrek PUR


D. Navulkanizovanie NBR podošví
a) vrchy z prírodnej usne
-zdrsniť a očistiť
-prednáter - Iruban N Vorstrich X+ 10 % Verstrammer NX doba schnutia min. 10
min, max 4 dni
-náter - Iruban N Antistatic X+ 10 % Verstrammer NX doba schnutia min.30 min., max.4
dni alebo Iruban Extra + 5 % Härter alebo Iruban NBR

3. Napínanie obuvi

A. Napínanie špice - termo
a)
PES granulát TERMODUR 2007 teplota 240 – 250 °C
b)PES drôt TERMOSTRANG 2030 teplota 230 °C
B. Napínanie strán - termo
a)
PAD granulát - Termodur 2190 teplota 160 -170 °C
b)PAD granulát - Termostrang 2142 alebo 2143 teplota 220-240 °C
C. Napínanie rozt. lepidlami
a)
toluenové - Isarcoll 5310 jedno alebo dvojzložkové, doba schnutia dvojzložkový 20-30min,
jednozložkový 20 - 60 min.
Isarcoll Perfekt jednozložkový - doba schnutia 20 - 60 min.

b)beztoluenové - Isarment 5438 doba schnutia 20 - 60 min.
Isatrans Perfekt X jedno alebo dvojzložkový, doba schnutia dvojzložkový
20-30 min, jednozložkový 20 - 60 min.

c)vyššia tepelná stálosť - Isarcoll 5114 doba schnutia 20 - 60 min
Isarment 5402 X

d)polyuretanová -Ultraflex 42 jedno alebo dvojzložkový, doba schnutia dvojzl. 15-20 min
Ultraflex 4818 jedno nebo dvojzložkový, doba schnutia 15-20 min,
nutná tepelná aktivácia cca 60 °C.

4. Poťahovanie dielcov

A. EVA kliny
-namočiť do Isarmentu 5437 alebo nastriekať Isarment 5434 doba schnutia 20-30 min.
20-30 min, jednozložkový 20 - 60 min.
-poťah nastriekať Isarment 5434 alebo Isarment 5438 doba schnutia 15 - 20 min.
-potiahnuť, zdrsniť a očistiť
-lepiť Ultraflexom 4818 alebo 4815 + H alebo Isatrans Perfekt X + Härter
B.
PS podpätky
-namočenie (natretie) podpätkov Isarment 5437 doba schnutia 20 - 30 min
-nastriekanie poťahov Irutex 1051 HV alebo Irutex 1462 doba schnutia 20-30 min alebo Isarcoll 5101X ,5114 ,Isarment 5434 ,5438

C.TR fusbety
- TR fusbety natrieť Isatrans Perfekt X doba schnutia 20 minút
- Poťahy natrieť Isarment 5438 doba schnutia 20 - 30 min

D.PUR stielky
- stielku namočiť (natrieť) Ultrafleax Vorstrich PU/D + H doba schnutia 20 - 30 min.
- potom namočiť (natrieť) Isarment 5437 doba schnutia 20-30 min.
- poťahy natrieť Isarment 5438 doba schnutia 15 - 20 min

5. Korkové stielky

A. Latexové
a)
vrchy z prir. usne
- napínanie : Isatrans Perfekt X + 5 % Härter doba schnutia 15 - 20 min
- zdrsniť, natrieť Isatrans Perfekt X + Härter

b)syntetické vrchy:
- stielky halogenizovať Icortinem C 17 alebo C 40
- napínanie : Ultraflex 4818 + Härter doba schnutia 15 - 20 min , aktivácia !
- umyť ISA Verdúnner 220 alebo 12 doba schnutia min 10 min.
- náter Ultraflex 4818 + Härter

B. Gumové
-stielky halogenizovať Icortinem C 17 alebo C 40
-napínanie - Ultraflex 4818 + Härter doba schnutia 10 min.
-lepenie - Ultraflex 4818
C. PVC
-stielku umyť ISA Verdünner 220 alebo 12 alebo 1, doba schnutia min. 10 min.
-napínanie - Ultraflex 4818 + Härter
-lepenie Ultraflex 4818 + Härter
D. PUR
-stielky umyť ISA Verdünnerem 220,
-napínať Ultraflex 4818 + Härter
-lepiť Ultraflexom 4818 + Härter
E. Latexové stielky-TR podošvy (Oswald)
-lepenú plochu stielky (napínaciu a pod podošvu) natrieť Isatrans Perfekt X + H , doba schnutia
20 min.-napnutie, zdrsniť záložku
-TR podošva halogenizovať Icortinem C 17 , doba schnutia minimálne 1 hodinu
-lepiť Ultraflegem 4818 + Härter

6. Vlepovanie opätkov

A. TR opätky
-namočiť alebo natrieť Isarment 5437, doba schnutia 20 min. alebo Hikaflex 1504
B. Lefa
a)
za mokra: Híkaflex D 524 T
b)za mokra s aktiváciou: Hikaflex D 202 K , oschnúť 5 min, aktivácia 40 - 60 °C,
alebo Hikaflex D 205 oschnúť 5 min, aktivácia 65 °C

c)za sucha s aktiváciou: Hikaflex 1504 (nízkoviskózny) alebo 1506 (vysokoviskózny) doba schnutia
10 min, aktivácia 65°C alebo Hikaflez 1536 (možnost skladovania) doba schnutia min.10
min, max. 6 týždňov, aktivace 65 °C

d)roztokovým lepidlom - hokejová obuv: Isarcoll 5101 X doba schnutia 20 min.
C. PP opätky
-prednáter Isamiz 9005, doba schnutia min. 20 min, max 2 dni
-náter Isarcoll 5114 doba schnutia 20 min

7. Tužinky nanášanie v tavenine

Termostrang 2101 alebo Terlan 2165 nanašanie 160 -180 °C.

8. Montáž podošvý

A. EVA podošva – gumový rámik
-zdrsniť - obojstranný nános Isarcoll 5101 X alebo Isatrans Perfekt X + Härter
-alebo zdrsniť, prednáter Isarcoll Vorstrich NX+Hr, potom Isarcoll 5101X
B. Guma - rámik Salpa
-zdrsniť - obojstranný nános Isarcoll 5101 X 20-30 min. schnutie, zalisovanie
C. TR pod - rámik Salpa
-podošva v mieste rámika /nesmíe byť cez/ natrieť Isatrans Perfekt X + 5 % Härter, 20 min
schnutie naloženie, zalisovanie, rámik Isarcoll S101X
D. Usňová podošva- rámik useň
-rámik i podošvu natrieť Isarcoll 5101 X
E. Pryžová podešev - PUR podešev
-gumu umyť ISA Verdúnner 111, halogenizovať Icortin C 17, doba schnutia min 1 hod
-PUR umyť Reiniger RIM 3, 20 doba schnutia min, prednáter Ultraflex Vorstrich PU/D + 5%
Härter 109
-obojstranne lepiť Ultraflex 4346X + 5 % Härter 112, doba schnutia 30 - 40 min.
-aktivácia 60°C, zalisovanie.

9. Šijacia dielňa

A. zaklepávanie
a)
Termo - Termodur 203 , teplota 160°C
b)roztokové lepidlo:Umbugzement 500 M , alebo Zement 7020 alebo Isarcoll 5114
c)disperzné lepidlo:Irutex D 60 ST, alebo Irutex 1030/35 alebo Irutex 1038
Synt.usne - Irutex 6012 HV

B. Lepení uzáverov
a)
termo - Termodur D alebo Termodur 4 jednostranne , prac. Teplota 160 - 200 °C
b)roztokové - Isarment 5434 - obojstranne
C. kašírovanie
a)
disperzné lepidlá - Irutex D 60 S alebo Irutex 1030/35 alebo Irutex D 524 S (synt.usne) alebo
Irutex 1038 alebo Rakoll Folienkleber 50 T

b)roztokové - Umbugzement 500 M alebo Zement 7020
Isatrans Perfekt X alebo Isarment 5438
Ibucoll 7310 alebo Isareoil 5114!30 (striekacia pištol)

c)tavné - Termodur D alebo Lunatac P 4082 alebo Lunatac PS 4015 ZT
D. Sympatec - Goratec
Isarcoll 5114 alebo Ultraflex 4320

10. Vlepovacie stielky

A. disperzné - Irutex D 524 S (synt. useň) alebo Isateg D 81 L (PVC)
B. roztokové – Isarment 5434 alebo Isarment 5438 alebo Isarment 5428 alebo Isarcoll Perfekt
alebo Isarcoll 5101
C. tavné – Lunatac P 4082 , prac. teplota 160 -180 °C, válcom

11. Kašírovanie

Rakoll Folienkleber 50 T (Textil - PAD ) , raklovaním alebo válcom Irutex D 60 HV (ztužený textil,
PAD) , raklovaním
Ipacollan 04 D – samolepky

12. Kartonáž

Lunatac P 110 - nový názov P 560 - kartonážny stroj 140-180°C , alebo Lunatac P 590 nanášanie válcom
( 160°C)

13. Špeciálne obuvnícke prostriedky

A. Antistatická prísada : Antistatic Paste C 4 % do Ultratlexov
B. Pôdovanie: Ausballmasse K 59 Antistatic alebo Ausballmasse 850 A
C. Farebný koncentrát : LSG batoh NR do CR lepidiel 2
Farbpaste fiir Ultraflex SZ do PUR lepidiel 2%
D. Lepenie napínacích stielok na kopytá: Ipaterm S 82!3 , 160
E. Mäkčenie usní pred napínaním: Lederweicher FK 3
F. Ztuženie usní pred valchovaním: Ledehärter S 59 A
G. Impregnace usní a teatiln : Lustral 10/15 benzin
Lustral 10/35 isopropanol
H. Utesnenie stehov : Termodur 2044 ( podošvy)
Isamix 9078 (šicia dielňa)
Ultraflex 4915 – pre štroblovanie, pred nástrekom PUR
I. Prednátery : Ultraflex 4010Y silno mastné usne Ultraflex 4021 obsahom tukov do 12%
Ultraflex Vorstrich PU/D - PUR podošvý
Ultraflex R 16 - nástrek PVC podešvý
Ultraflex 4905 X alebo 4907 M – nástrek PUR na gumu
Ibucoll 7,07 X alebo Ibucoll 9039 – nástrek TR podošvý
Isarcoll L 8/30 alebo Isarcoll Vorstrich NX pre CR lepidlá
PA – Primer 9092, Isamix 9018 na PA tkaniny
Isamix 9077 FL – polystyren + ABS
Isamix 9005 – PE a PP
J. Lepidlo pre opravovne: Isapren Rapid TR X
K. Uľahčenie vyzúvania kopýt
: Leistenglátter E 5 K

14. Ostatné

lepenie zrkadielok do kufrov Ipacollan S 39
sekundové lepidlo Isamet A 176
lepenie kovov- useň, guma - Icema L 8/45
lepenie výplní do prilieb (Snowbord) Lunamelt PS 5762 L