Úvodná stránka>Produkty>Lepidlá priemyslové>Lepidlá technická>Lepidlá na obalovanie profilov>

Lepidlá na obalovanie profilov

Lepidlá pre obaľovanie  profilov

Lepidlo   Báza Substrát Krátky popis Počiatočná
pevnosť
Viskozita  (mPas) Tepelná odolnosť
Rakoll® SK U 290 EVA papier vhodné pro vačšinu profilov
univerzálne lepidlo pre kašírovanie papierovou fóliou
vysoká 4.000 pri 204°C 70 °C
Swift ® therm 4272 EVA papier, PVC predupravený
neupravený PVC, PP
vhodné pre všetky  profily , dobre sa taví, dobre sa  roztéká, neťahá  vlákna stredná 24.000 pri 180°C 75 - 80 °C
Swift ® therm 4365 PO Papier, PVC, predupravené
CPL
vysoká tepelná odolnosť, vysoká počiatočná pevnosť, dobré pokrytie povrchu vysoká 3.000 pri 200°C 120 °C
Swift ® lock 4953 PU papier, tenké PVC, PP, CPL vhodné pre vačšinu profilov, univerzálne pre tenké folie vysoká 23.000 pri 120 °C 150 °C
Swift-lock 4077 PU papier, dyha, PVC fólie

okenné PVC profily. PVC profily musia byť pred lepením upravené primerom

vysoká 45.000 pri 120 °C 150°C
Swift-prime 4909.     primer pre PVC profily      

Na týchto stránkach je uvedená iba časť produktov  firmy H.B.Fuller roztriedených podľa najbežnejších sposobov použitia.

Pok aľ máte záujem o detailné informácie o produktoch  - zašlite nám kontaktné údaje  vrátane uvažovaného sposobu použitia lepidla na náš email:   vebelsk@vebel.sk   alebo volajte: 00421434223066

Následne Vám zašleme podrobnú špecifikáciu lepidla pre daný účel, prípadne kontaktnú adresu najbližšieho predajcu.