Úvodná stránka>Produkty>Lepidlá priemyslové>Lepidlá technická>Lepidlá pre lepenie sendvičov>

Lepidlá pre lepenie sendvičov

1. zložkové PUR lepidlá

Lepidlo 

Použitie Substrát Krátky popis Otvorený 
čas
Viskozita pri 20°C (mPas) Certifikácia
Icema R 145/12 stavba lodí, deliace priečky,  protipožiarne dvere, obytné vozy  umelé hmoty, kovy, peny, dřevo

vhodný pre rad výrob sendvičových prvkov, rýchlo vytvrdzujúci produkt, certifikovaný pre stavbu lodí

   7 min   s "vodou" 3.500    IMO         (pre stavbu lodí
Icema R 145/45 umelý kaučuk umelé hmoty, kovy, peny, drevo vhodný pre radu výrob sendvičových prvkov, rýchlo vytvrdzujúcí produkt, certifikovaný pre stavbu lodí    5 min   s "vodou" 4.000  
Icema R 145/31 umelý kaučuk umelé hmoty, kovy, peny, drevo vyvinuté  špeciálne pre lepenie minerálnej vlny , produkt vyniká vysokou pevnosťou spoja   15 min   s "vodou" 7.200  
Icema R 145 Professional stavba lodí, deliace priečky, protipožiarne dvere, obytné prívesy  umelé hmoty, kovy, peny, drevo

univerzálne stolárske práce, produkt vyniká vysokou pevnosťou spoja

  15 min   s "vodou" 7.000  
Icema R 145/122 deliace priečky, protipožiarne dvere, obytné prívesy umelé hmoty, kovy, peny, drevo krátky vytvrdzovací čas   12 min   s "vodou" 3.800  
Swift-bond 9060 (Icema R 145/4)  deliace priečky, dvere obytné prívesy umelé hmoty, kovy, peny, drevo vhodný pre rad substrátov a rozne sposoby nánosu   30 min   s "vodou" 4.500       (2.700)  
Swift-bond 9711 deliace priečky, protipožiarne dvere, lode umelé hmoty, kovy, peny, drevo rychle vytvrdzující produkt, vhodný pre protipožiarne dvere   10 min   s "vodou" 7.000  
Swift-bond 9709 deliace priečky, protipožiarne dvere umelé hmoty, kovy, peny, drevo cenovo výhodný produkt, vhodný pre radu substrátov i rozne sposoby nánosu   35 min   s "vodou" 7.000  
Icema R 145/44 rozličné použitie v priemysle predupravené kovy, duroplasty(PS,PVC,ABS) drevo vhodné pre používanie s roznymi druhmi substrátov, pred použitím je nutné vykonať test lepenia   5 min    140.000  
Icema R 145/88 rozličné použitie v priemysle predupravené kovy, duroplasty(PS,PVC,ABS) drevo vhodné pre rozne druhy substrátov, pred použitím je nutné vykonať test lepenia   2 min 140.000  

 

2. zložkové PUR lepidlá

Lepidlo 

Použitie Substrát Krátky popis Hrncový
čas
Viskozita pri 20°C (mPas) Certifikácia
Icema R 147/10 stavba lodí, deliace priečky, transport, Al-voština umelé hmoty, kovy, peny, minerálna vlna drevo

spracováva sa s tvrdidlom Hardener 7, miešací pomer 100:20, univerzálne lepidlo , IMO certifikát

140 min  12.000      IMO       
Swift-bond 4701 deliace priečky,Al-voština kovy, peny
drevo
spracováva sa s tvrdidlom Swift-Hardener 9530, miešací pomer 100:30, vysoká pevnosť pri lepení voštín 70 min 30.000  
Swift-bond 9006 deliace priečky umelé hmoty, kovy, peny, minerálna vlna drevo spracováva sa s tvrdidlom Swift-Hardener 9006, miešací pomer 100:30, dobrá priľnavosť na PVC 240 min 5.000  
Swift-bond 9622 deliace priečky umelé hmoty, kovy, peny, drevo

zpracovává se s tvrdidlem Swift-Hardener 9533, miešací pomer 100:20, univerzálne lepidlo

40 min  12.000      IMO       
Icema R 101 deliace priečky, transport kovy, peny, minerálna vlna drevo zpracovává se s tvrdidlem Hardener 7, mísící poměr 100:15, vhodné pro vertikální plochy 120 min 250.000  
Icema R 101/6 deliace piečky, transport kovy, peny, minerálna vlna, drevo spracováva sa s tvrdidlem Harter 414, miešací  pomer 100:20 95 min 32.000  

Na týchto stránkach je uvedená len časť produktov firmy H.B.Fuller roztriedených podľa najbežnejších sposobov použitia.

Pokiaľ máte záujem o detailné informácie o produktoch - zašlite nám kontaktné údaje vrátane uvažovaného sposobu použitia  lepidla na náš e-mail: vebelsk@vebel.sk alebo volajte:00421434223066.

Následne Vám zašleme podrobnú špeciikáciu lepidla vhodného pre daný účel, prípadne aj adresu na najbližšieho predajcu.