Úvodná stránka>Produkty>Lepidlá priemyslové>Stavebný priemysel>Reaktivne tmely>

Reaktivne tmely

Názov produktu

Použitie

Substrát

Krátky popis

Otvorená doba

Rýchlost vytvrdzovania
(za 24 hod)

Balenie 

Swift  ® seal 4400 elastické lepenie,
tesnenia, hydroizolácie,
absorbuje vibrácie
plech, oceľ
farebné kovy
keramika, sklo
drevo, guma
vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou bez straty objemu
dobrá UV stabilita i odolnosť voči poveternostným vplyvom
dobrá odolnosť voči olejom, tukom
20 min 2 mm tuba
10 gr
Swift  ® seal 2100 elastické lepenie,
tesnenia, hydroizolácie,
absorbuje vibrácie
plech, oceľ
farebné kovy
keramika, sklo
drevo, guma
vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou bez straty objemu
dobrá UV stabilita i odolnosť voči poveternostným vplyvom
dobrá odolnosť voči olejom, tukom
 20 min 2 mm  

Na týchto stránkach je uvedená len časť produktov firmy H.B.Fuller roztriedených podľa najbežnejších spôsobov použitia.

Pokiaľ máte záujem o detailné informácie o produktoch - zašlite nám kontaktné údaje vrátane uvažovaného použitia lepidla na náš e-mail: vebelsk@vebel.sk a alebo fax: +421 43 4223 066.

Následne Vám zašleme podrobnú špecifikáciu lepidla vhodného pre daný účel, popr. aj s kontaktnou adresou najbližšieho predajcu.