Úvodná stránka>Produkty>Lepidlá priemyslové>Lepidlá technická>Lepidlá na textil>

Lepidlá na textil

Lepidlá na textil a kašírovanie textilu

Lepidlo   Báza Substrát Krátky popis Viskozita pri 20°C (mPas) Bod maknutia
swift®therm L 91/35-20 APAO umelé hmoty, drevo, textil pre kašírovanie nosných materiálov s textilom, rúnom a pod. 17.300 pri 170 °C 120°C
swift®therm L 90/15-49 APAO umelé hmoty, drevo, textil, filc, penové hmoty, papier, lepenka, keramika lepidlo vhodné pre kašírovanie podstrešných  folií a pod. 2.900 pri 190°C  
           
LUNAMELT PS 2400 ZP   umelé hmoty, dfevo, textil, filc, penové hmoty, papier, lepenka, univerzálne samolepivé lepidlo, nános sprejom alebo štrbinovou tryskou 1.500 - 2.500 pri 150°C 93 - 103 °C
LUNAMELT PS 4015 ZP   umelé hmoty, drevo, textil, filc, penové hmoty, papier, lepenka, keramika univerzálne samolepivé lepidlo pre montážne účely a kašírovanie 5.000 pri 175°C 115 °C

Na týchto stránkach je uvedená iba časť produktov  firmy H.B.Fuller roztriedených podľa najbežnejšícjh sposobov použitia.

Pokiaľ máte záujem o detailné informácie o produktoch - zašlite nám kontaktné údaje vrátane uvažovaného použitia lepidla na náš e-mail:vebelsk@vebel.sk alebo volajte: 00421434223066.