Úvodná stránka>Produkty>Lepidlá priemyslové>Lepidlá technická>Lepidlá na brúsne materiály>

Lepidlá na brúsne materiály

Lepidlá  pre spájanie brúsnych pásov

Lepidlo   Báza Substrát Krátky popis Odvetrávací
čas
Viskozita pri 20°C (mPas) Tepelná odolnosť
ULTRAFLEX 56 polyuretán SAN, ABS, PVC, Polykarbonat, PMMA, Polyamid,
PUR,elastomer, drevo, koža, textil, kov

pre lepenie brúsnych pásov sa používá s prídavkom  Harteru II 5 až 10%

5 - 10 min 3.600 cca 100°C

Na týchto stránkach je uvedená iba časť produktov firmy H.B.Fuller roztriedených podľa najbežnejších sposobov použitia.

Pokiaľ máte  záujem o detailné informácie o produktoch - zašlite nám kontaktné údaje vrátane uvažovaného sposobu použitia na náš e-mail: vebelsk@vebel.sk  alebo volajte: 00421434223066

Následne Vám zašleme podrobnú špecifikáciu lepidla vhodného pre daný účel, prípadne aj kontaktnú adresu na najbližšieho predajcu.