Úvodná stránka>Produkty>Lepidlá priemyslové>Lepidlá technická>Lepidlá pre špec. použitie>

Lepidlá pre špec. použitie

Lepidlá  pre špeciálne  použitie

Tavné lepidlá

Lepidlo   Báza Substrát Krátky popis Viskozita  v mPas Bod maknutia
LUNAMELT PS 4015 C SIS umelé hmoty, PUR peny, drevo, textil stále lepivé lepidlo pro lepenie obalov z plastov s papierovými a PP etiketami, pre nalepovanie stebiel na obaly pri balení mlieka a ovocných šťiav 800 pri 175°C 110 °C
Swift-melt 3648 SIS umelé hmoty, PUR peny, drevo, textil stálelepivé lepidlo pre lepenie obalov z plastu s papierovými a PP etiketami    
LUNATACK AS 4148 PP drevo, umelé hmoty, kov, tvrdé a makké peny, kože, textil veľmi dobrá odolnosť voči kyselinám a roznym chemikáliám. Vhodné napr. pre fixaciu článkov autobaterií 2.000 pri 190 °C 110 °C

Rozpúšťadlové lepidlá

Lepidlo   Báza Substrát Krátkypopis Odverávací
čas
Viskozita pr 20°C (mPas) Sušina
ISARCOLL L 8053 polychloropré umeé hmoty, plastové obklady neobsahujíce zmekčovadlá, drevo, kov,guma,korok, tkanina, koža, keramika, sklo a pod. kontaktné lepidlo s dlhým otvoreným časo. Lepené špáry dosahujú dobrú tepelnú odoolnosť. Tu je možné zvýšiť ešte použitím
tvrdidla Harter 2
15-30 min 1.200 22%
ISARCOLL L 8061 polychloroprén drevo, korok, koža , tkaniny, umelé  hmoty bez zmakčovadiel,PUpeny, sklo, kov, guma kontaktné lepidlo vytvárajúce spoje s možnosťou ako vysokého
mechanického zaťaženia, tak aj s vysokou tepelnou odolnosťou..
cca 3 min 430 21%
IPACOLLAN L 73/115 syntetický latex univerzálne použitelné stále lepivé, obsahuje rozpúšťadlá, vhodné pre rozne materiály, ako je suchý zips,
pásky, brusiva, penové materiály a pod.
  3.200  37 %
ULTRAFLEX 56 PU umelé hmoty, SAN, ABS, PVC, polykarbonátu, PMMA, Polyamid, 
polyetherftalátfolie, PUR, elastomer, drevo, kože,textil,  kov
lepenie roznych marteriálov s vysokou tepelnou odolnosťou Tú možno zvýšiť  použitím tvrdidla Harter II 5-10 min 3.600 22%
             

Disperzie

Lepidlo   Báza Substrát Krátky popis Odvetrávací
čas
Viskozita prii 20°C (mPas) Tepelná odolnosť
IPACOLLAN D 04 D poly\akrylátová disperze umelé hmoty,papiery s nánosom PE, či PP, BOPP a iné fólie z plastůov stále lepivé lepidlo s vynikajúcou lepivosťou k roznym materiálom, dobrá tepelná odolnosť vysoký obsah sušiny,  vyhovuje predpisom BGA   4.800 +/- 1.200  
             

Na týchto stránkach je uvedená iba časť produktov  firmy H.B.Fuller roztriedených podľa najbežnejších sposobov použitia.

Pokiaľ máte záujem o detailné informácie o produktoch - zašlite nám kontaktné údaje vrátane uvažovaného použitia lepidla na náš email: vebelsk@vebel.sk, alebo volajte: 00421434223066

Následne Vám zašleme podrobnú špeciikáciu lepidla vhodného pre daný účel, prípadne adresu najbližšieho predajcu.