Úvodná stránka>Produkty>Nanášačky lepidiel>Tavné lepidlá - ručné nanášačky>

Tavné lepidlá - ručné nanášačky

Odporučené na ručné  nanášanie tavných lepidiel. Doporučujeme poloprofesionálne tavné pištole s možnosťou spracovania granulovaných tavných lepidiel  a to s ohľadom na bezpečnosť práce, možnosť výberu lepidla  z veľkej  škály typov a s ohľadom na kvalitu spracovania a dlhodobú funkčnosť pištoleistole.

Tavná pištoľ s mechanickým nastavením tavnej teploty

(nános lepidla bodovo alebo húsenkou)

Tavná pištoľ s nastavením tavnej teploty na LCD displeji

(nános lepidla bodovo,húsenkou alebo sprayom v závislosti na type tavnej pištole,
špeciálne pištole na nános tavných PU-lepidiel v kartušiach)